כרמים – הקיבוץ היחיד מסוגו בארץ

כרמים הוא קיבוץ מתחדש השוכן בצפון הנגב ובו חיות כ-80 משפחות. ייחודו של קיבוץ כרמים הוא באופיו ובחזונו. כרמים הוא קיבוץ משותף לדתיים ולחילוניים, הדוגל בתפיסת חיים אקולוגית ובמעורבות חברתית פנימה והחוצה. בקיבוץ ענפי משק הכוללים גידולי שדה: חיטה, שעורה, ענבים, תפוחי אדמה, גזר ופפריקה, תיירות מפותחת ומפעל מים.

את חזונה של כרמים ניתן לאפיין ב-4 היבטים מרכזיים:

קיבוץ מתחדש בנגב

בכרמים חיים התושבים בעצמאות כלכלית, תוך שוויון זכויות וחובות לכלל החברים. הקהילה מקיימת מערכת של ערבות הדדית המשמשת רשת ביטחון לפרטים בה בעת הצורך.

כרמים היא קהילה ציונית, אשר מיקומה, בנגב, הוא חלק מאופייה.

קהילה מעורבת לחילונים ולדתיים

בכרמים חיים בצוותא דתיים וחילוניים. החיים המשותפים מושתתים על כבוד והפריה הדדית, סובלנות ורב גוניות. כל משפחה מנהלת את אורחות חייה לפי אמונתה תוך התחשבות בחברי הקהילה האחרים.

אורח חיים סביבתי

בכרמים קהילה ברת קיימא, השואפת לקשרים עם הטבע, ומנהלת מערכות חיים ידידותיות ככל האפשר לסביבה וכן אורחות חיים צנועים. הקהילה פועלת להגברת המודעות הסביבתית ולהקטנת הצריכה והפגיעה בסביבה.

מעורבות ואחריות חברתית

הקהילה בכרמים מעודדת רשת מעורבות חברתית, המבוססת על התנדבות בתוך הקהילה ומחוצה לה. ערכי הערבות ההדדית, העזרה לזולת, העשייה החברתית, הסובלנות, קבלת האחר והשכנות עם כלל תושבי האזור הם ערכים מנחים בכרמים.

מוזמנים לכרמים – לבקר, ליהנות ולהכיר.